Praktikantenes første uker

Denne høsten har Start tatt imot de første studentene i forbindelse med det nye samarbeidet med UiA.

Tidligere i år ble det klart at Start har inngått en samarbeidsavtale med Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Samarbeidsavtalen, som innebærer at klubben skal ta imot studenter i praksisperioder på 4-6 uker, har allerede trådt i kraft og klubben har hatt glede av å motta to ivrige studenter denne høsten. 

Klubben mottok mange søknader angående praktikantordningen, men etter en evaluering av søkerne, samt en intervjurunde falt valget ned på at Elsa Slåtto og Isak Reinhardsen var de rette kandidatene til å ha praksis hos Start. 

Hvorfor praksis hos Start?

Praksisstudentene selv, som kommer fra masterprogrammet i idrettsvitenskap, forklarer hvorfor de valgte å søke om praksisplass hos klubben. 

- Det er veldig spennende å se akkurat hvordan man driver innenfor toppidrett. Hvordan de jobber for å skape resultater. Det er også gøy å se teoriene, som vi lærer på skolen, i praksis. 
Samtidig kunne jeg godt tenkt meg å jobbe innenfor noe lignende etter endt studie. Jeg brenner for å få mer kompetanse knyttet til fysisk trening og kosthold inn i kvinnefotballen, sier Elsa Slåtto. 

- Atle (Thunselle) var innom på studiet for å snakke litt om praktikantordningen og samarbeidsavtalen med Start. Det virket veldig spennende å se hvordan ting gjøres i en toppklubb, sier Isak Reinhardsen. 
 

Det er rett og slett bare en fryd å ha dem her

— Atle Thunshelle
 

Alte Thunselle, fysisk trener i Start, tok initiativet til samarbeidet og var med på å velge ut studentene klubben skulle ta inn. Han forteller litt om bakgrunnen for at valget falt ned på Elsa Slåtto og Isak Reinhardsen.  

- Vi hadde en intervjuprosess hvor jeg ble imponert av måten de svarte på og hvor villige de var til å lære. Som personer virket det også som at de kom til å passe veldig godt inn hos oss, sier Atle Thunshelle.

Videre forteller Thunshelle at samarbeidsavtalen har vært veldig produktiv til nå. 

- Jeg er ekstremt godt fornøyd etter de to første ukene. De jobber hardt, er her mye og sier alltid ja. Det er rett og slett bare en fryd å ha de her, sier Atle Thunshelle. 

Hva gjør praksisstudentene?

- I utgangspunktet er planen at studentene skal være hos klubben 10 timer i uken over en periode på én måned. Vi er åpne for at de skal være her mer enn de 10 timene hvis de selv vil, men det er ingen tvang, sier Atle Thunshelle. 

Først og fremst er praktikantordningen knyttet til fysisk trening. Studentene bidrar blant annet til å sette opp treningsøkter sammen med Thunshelle. Studentene får litt ansvar selv, og så blir det observasjon og diskusjon om hva som kan gjøres bedre.

De første ukene har gått til å sette seg inn i hvordan ting fungerer. De begynner allerede å bli innsatt i Catapult, verktøyet klubben bruker for å analysere treningsuken og treningsbelastningen til spillerne. Fremover skal det fokuseres mer og mer på nettopp dette verktøyet. 

 

PS. Artikkelen er forøvrig skrevet av en annen student i praksis. Michael Kandola (bildet) har sin seks uker lange praksisperiode i forbindelse med sin mastergrad i samfunnskommunikasjon hos Start.

 

Annonse fra Eliteserien: