Akkreditering media

Covid19-protokollen påvirker hvordan media organiseres på kampdag. Les dette om du har tenkt å dekke noen av de nærmeste kampene.

Annonse:

Klubbene i Eliteserien har fått tydelige retningslinjer for mediehåndtering i forbindelse med kampprotokollen som nå gjelder.

Det betyr at vi har måtte gjøre en del endringer i hvordan vi organsierer media på arenaen.

Det innebærer en begrensning på 25 mediefolk utenom rettighetshaver (TV), og det inkluderer alt fra TV, radio, skrivende medier, fotografer, klubbmedia, osv.

Det er derfor helt avgjørende at alle som ønsker akkreditering til kamper søker om det innen fire dager før kampen.

Søk akkreditering her

Det er viktig at du legger inn all informasjon (navn, tlf, epost, mediehus og funksjon). Skriv også gjerne i kommentarfeltet om du ønsker adgang til mixed zone.

Du vil få bekreftelse på at din akkreditering er godkjent på epost.

Ingen uten godkjent akkreditering vil få adgang til arenaen.

Årsakkrediteringer gjelder ikke så lenge denne protokollen er gjeldende.

 

Nøkkelpunkter for media i Covid 19-protokoll

- Vi oppfordrer alle til å ha sterkt fokus på hygiene og smittevern.

- Det er begrenset plass i mixed sone av hensyn til smittevern. Meld inn i forkant om du ønsker plass i mixed zone. TV/Nett TV kan ha to personer i mixed (kameramann/journalist), ellers prøver vi å gi alle medier EN plass hver.

- Intervjuønsker etter kampen spilles inn til mediesjef Ole G Sørensen på sms 997 30 916 senest 15 minutter før kampslutt. Vi kan ikke love at alle ønsker vil bli innfridd i mixed zone, men vil legge til rette for intervjuer på telefon også.- Det er ikke lov å sende DIRKTE fra mixed sone.

- Arealene i 4. etasjer er forbehold rettighetshaver TV og radio. Øvrig media benytter "Klubbhuset" i 3. etasje som arbeidsrom før og etter kamp. Det er rett innenfor pressetribunen. 

- Presserom åpner EN time før, og stenger EN time etter. Servering av kaffe/mat gjøres i henhold til smitterverns-retningslinjer.

- Det skal være 1 meter avstand både i presserom og på pressetribune. Vi oppfordrer media til å være oppmerksom på det selv, men våre verter vil også påse at dette følges. Det betyr at det kun skal sitte en person per pult på pressetribunen.

- Inngang til arenaen er i medieinngangen som vanlig. Det er åpent fra 1 time før kampstart. Vær oppmersom på smittevern og at det ikke hoper seg opp med folk i rommet.

- Adgang til presserom/pressetribune skjer via trappene rett til høyre innenfor medieinngangen. Heisen er forbeholdt frakt av tungt utstyr/ bevegelseshemmede.

- Frikort presse gjelder ikke. Kun arbeidende presse med gyldig akkreditering tillates på kampene.

Vi skal gjøre så godt vi kan for å legge til rette for gode arbeidsforhold for alle medier! 

 

Annonse fra Eliteserien: